[1]
Jönson, H. och Möllergren, G. 2024. Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv. Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement. 4, 1 (feb. 2024), 49–61. DOI:https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.19.