(1)
Wulff Hamrin, C.; Kusterer, H. L.; Lundberg, L. Svenska Kyrkan Och äldres välbefinnande – Betydelsen Av En församlings öppna Verksamheter. ÄiCVS 2022, 2, 29-41.