(1)
Ekman, E.; Skoog, E.; Johansson, J.; Blomqvist, K. Äldre Personers Upplevelse Av värdighet I mötet Med sjuksköterskan. En allmän Litteraturstudie. ÄiCVS 2023, 3, 5-20.