(1)
Hasanacevic, D.; Johansson, L. Användning Av Robot Vid äldre Personers ­läkemedelshantering – Intervjustudie Med sjuksköterskor Inom hemsjukvård I Sverige. ÄiCVS 2023, 3, 21-34.