(1)
Jonsson, O.; Magnusson, L.; Hanson, E.; Westergren, A.; Dahlin-Ivanoff, S.; Lood, Q.; Haak, M.; Ålund, S.; Iwarsson, S. Transformation Av Kunskap Om åldrande Och hälsa I Samverkan Med Parter utanför Akademin – Erfarenheter från Fyra Forskningscentrum. ÄiCVS 2024, 4, 15-32.