(1)
Carlstedt, E. Vanlighet, försäkran Och Riskmedvetenhet: äldreboendens självpresentationer På Instagram under Covid-19-Pandemin. ÄiCVS 2024, 4, 33-48.