(1)
Jönson, H.; Möllergren, G. Den mångetniska äldreomsorgen Ur hemtjänstanvändares Perspektiv. ÄiCVS 2024, 4, 49-61.