(1)
Jönson, H.; Hultqvist, S.; Iwarsson, S. SAPO – En Modell för Samverkan Mellan Forskare Och aktörer utanför Akademin Inom området äldre Och åldrande. ÄiCVS 2021, 1, 5-14.