(1)
Mehmedi, L.; Nilsen, C.; Kåreholt, I. Lungfunktion I hög ålder Och Dess Samband Med Fysisk Aktivitet från medelålder Upp till hög ålder: En Longitudinell Studie Med 24–30 års uppföljningstid. ÄiCVS 2021, 1, 15-26.