(1)
Söderberg, M. Allianser Och Polarisering Bland hemtjänstpersonal: En (o)önskad Konsekvens Av Valfrihet Och Konkurrens Inom äldreomsorgen?. ÄiCVS 2022, 2, 5-16.