(1)
Kubicka, A.; Kåreholt, I. Undersköterskors Perspektiv På Att främja Fysisk Aktivitet Hos Personer På Demensboende. ÄiCVS 2022, 2, 17-27.