Wulff Hamrin, C., Kusterer, H. L., & Lundberg, L. (2022). Svenska kyrkan och äldres välbefinnande – betydelsen av en församlings öppna verksamheter. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 2(1), 29–41. https://doi.org/10.52585/icvs.v2i1.10