Ekman, E., Skoog, E., Johansson, J., & Blomqvist, K. (2023). Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 3(1), 5–20. https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.11