Hasanacevic, D., & Johansson, L. (2023). Användning av robot vid äldre personers ­läkemedelshantering – intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård i Sverige. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 3(1), 21–34. https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.13