Jonsson, O., Magnusson, L., Hanson, E., Westergren, A., Dahlin-Ivanoff, S., Lood, Q., … Iwarsson, S. (2024). Transformation av kunskap om åldrande och hälsa i samverkan med parter utanför akademin – erfarenheter från fyra forskningscentrum. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 4(1), 15–32. https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.17