Carlstedt, E. (2024). Vanlighet, försäkran och riskmedvetenhet: äldreboendens självpresentationer på Instagram under covid-19-pandemin. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 4(1), 33–48. https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.18