Jönson, H., & Möllergren, G. (2024). Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 4(1), 49–61. https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.19