Jönson, H., Hultqvist, S., & Iwarsson, S. (2021). SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 5–14. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.2 (Original work published 15 februari 2021)