Mehmedi, L., Nilsen, C., & Kåreholt, I. (2021). Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder: En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 15–26. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.3 (Original work published 15 februari 2021)