Arkkukangas, M., Strömqvist Bååthe, K., Hamilton, J., Ekholm, A. ., & Tonkonogi, M. (2021). Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4Balance: Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 1(1), 27–37. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.7 (Original work published 15 februari 2021)