Söderberg, M. (2022). Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, 2(1), 5–16. https://doi.org/10.52585/icvs.v2i1.8