Wulff Hamrin, Cornelia, Hanna Li Kusterer, och Lotta Lundberg. 2022. ”Svenska Kyrkan Och äldres välbefinnande – Betydelsen Av En församlings öppna Verksamheter”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement 2 (1):29-41. https://doi.org/10.52585/icvs.v2i1.10.