Hasanacevic, Dijana, och Linda Johansson. 2023. ”Användning Av Robot Vid äldre Personers ­läkemedelshantering – Intervjustudie Med sjuksköterskor Inom hemsjukvård I Sverige”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement 3 (1):21-34. https://doi.org/10.52585/icvs.v3i1.13.