Jonsson, Oskar, Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson, Albert Westergren, Synneve Dahlin-Ivanoff, Qarin Lood, Maria Haak, Stig Ålund, och Susanne Iwarsson. 2024. ”Transformation Av Kunskap Om åldrande Och hälsa I Samverkan Med Parter utanför Akademin – Erfarenheter från Fyra Forskningscentrum”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement 4 (1):15-32. https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.17.