Jönson, Håkan, och Glenn Möllergren. 2024. ”Den mångetniska äldreomsorgen Ur hemtjänstanvändares Perspektiv”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement 4 (1):49-61. https://doi.org/10.52585/icvs.v4i1.19.