Jönson, Håkan, Sara Hultqvist, och Susanne Iwarsson. (2021) 2021. ”SAPO – En Modell för Samverkan Mellan Forskare Och aktörer utanför Akademin Inom området äldre Och åldrande”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement 1 (1):5-14. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.2.