Arkkukangas, Marina, Karin Strömqvist Bååthe, Julia Hamilton, Anna Ekholm, och Michail Tonkonogi. (2021) 2021. ”Pilotstudie Av genomförbarheten Av Judo4Balance: Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre Personer i eget Boende”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement 1 (1):27–37. https://doi.org/10.52585/icvs.v1i1.7.