Jönson, H. och Möllergren, G. (2024) ”Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv”, Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, 4(1), s. 49–61. doi: 10.52585/icvs.v4i1.19.