Jönson, H., Hultqvist, S. och Iwarsson, S. (2021) ”SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande”, Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement, 1(1), s. 5–14. doi: 10.52585/icvs.v1i1.2.