[1]
C. Wulff Hamrin, H. L. Kusterer, och L. Lundberg, ”Svenska kyrkan och äldres välbefinnande – betydelsen av en församlings öppna verksamheter”, ÄiCVS, vol. 2, nr 1, s. 29–41, mar. 2022.