[1]
E. Ekman, E. Skoog, J. Johansson, och K. Blomqvist, ”Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie”, ÄiCVS, vol. 3, nr 1, s. 5–20, feb. 2023.