[1]
D. Hasanacevic och L. Johansson, ”Användning av robot vid äldre personers ­läkemedelshantering – intervjustudie med sjuksköterskor inom hemsjukvård i Sverige”, ÄiCVS, vol. 3, nr 1, s. 21–34, maj 2023.