[1]
P. Storm och A. Stranz, ”Hemtjänstchefer om personalens språk och barriärer i skriven och talad svenska”, ÄiCVS, vol. 3, nr 1, s. 35–46, maj 2023.