[1]
E. Carlstedt, ”Vanlighet, försäkran och riskmedvetenhet: äldreboendens självpresentationer på Instagram under covid-19-pandemin”, ÄiCVS, vol. 4, nr 1, s. 33–48, feb. 2024.