[1]
H. Jönson och G. Möllergren, ”Den mångetniska äldreomsorgen ur hemtjänstanvändares perspektiv”, ÄiCVS, vol. 4, nr 1, s. 49–61, feb. 2024.