[1]
H. Jönson, S. Hultqvist, och S. Iwarsson, ”SAPO – en modell för samverkan mellan forskare och aktörer utanför akademin inom området äldre och åldrande”, ÄiCVS, vol. 1, nr 1, s. 5–14, maj 2021.