[1]
L. Mehmedi, C. Nilsen, och I. Kåreholt, ”Lungfunktion i hög ålder och dess samband med fysisk aktivitet från medelålder upp till hög ålder: En longitudinell studie med 24–30 års uppföljningstid”, ÄiCVS, vol. 1, nr 1, s. 15–26, maj 2021.