[1]
M. Söderberg, ”Allianser och polarisering bland hemtjänstpersonal: en (o)önskad konsekvens av valfrihet och konkurrens inom äldreomsorgen?”, ÄiCVS, vol. 2, nr 1, s. 5–16, mar. 2022.