[1]
A. Kubicka och I. Kåreholt, ”Undersköterskors perspektiv på att främja fysisk aktivitet hos personer på demensboende”, ÄiCVS, vol. 2, nr 1, s. 17–27, mar. 2022.