Wulff Hamrin, C., H. L. Kusterer, och L. Lundberg. ”Svenska Kyrkan Och äldres välbefinnande – Betydelsen Av En församlings öppna Verksamheter”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, vol. 2, nr 1, mars 2022, s. 29-41, doi:10.52585/icvs.v2i1.10.