Ekman, E., E. Skoog, J. Johansson, och K. Blomqvist. ”Äldre Personers Upplevelse Av värdighet I mötet Med sjuksköterskan. En allmän Litteraturstudie”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, vol. 3, nr 1, februari 2023, s. 5-20, doi:10.52585/icvs.v3i1.11.