Hasanacevic, Dijana, och Linda Johansson. ”Användning Av Robot Vid äldre Personers ­läkemedelshantering – Intervjustudie Med sjuksköterskor Inom hemsjukvård I Sverige”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, vol. 3, nr 1, maj 2023, s. 21-34, doi:10.52585/icvs.v3i1.13.