Jonsson, Oskar, m.fl. ”Transformation Av Kunskap Om åldrande Och hälsa I Samverkan Med Parter utanför Akademin – Erfarenheter från Fyra Forskningscentrum”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, vol. 4, nr 1, januari 2024, s. 15-32, doi:10.52585/icvs.v4i1.17.