Jönson, Håkan, och Glenn Möllergren. ”Den mångetniska äldreomsorgen Ur hemtjänstanvändares Perspektiv”. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, vol. 4, nr 1, februari 2024, s. 49-61, doi:10.52585/icvs.v4i1.19.