Jönson, Håkan, m.fl. ”SAPO – En Modell för Samverkan Mellan Forskare Och aktörer utanför Akademin Inom området äldre Och åldrande”. 2021. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, vol. 1, nr 1, maj 2021, s. 5-14, doi:10.52585/icvs.v1i1.2.