Arkkukangas, Marina, m.fl. ”Pilotstudie Av genomförbarheten Av Judo4Balance: Ett fallförebyggande träningsprogram för äldre Personer i eget Boende”. 2021. Äldre I Centrum Vetenskapligt Supplement, vol. 1, nr 1, april 2021, s. 27–37, doi:10.52585/icvs.v1i1.7.