Wulff Hamrin, Cornelia, Hanna Li Kusterer, och Lotta Lundberg. ”Svenska Kyrkan Och äldres välbefinnande – Betydelsen Av En församlings öppna Verksamheter”. Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement 2, no. 1 (mars 11, 2022): 29–41. åtkomstdatum december 5, 2022. https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/10.