Jönson, Håkan, Sara Hultqvist, och Susanne Iwarsson. ”SAPO – En Modell för Samverkan Mellan Forskare Och aktörer utanför Akademin Inom området äldre Och åldrande”. Äldre i Centrum Vetenskapligt supplement 1, no. 1 (maj 30, 2021): 5–14. åtkomstdatum september 27, 2023. https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/2.