1.
Wulff Hamrin C, Kusterer HL, Lundberg L. Svenska kyrkan och äldres välbefinnande – betydelsen av en församlings öppna verksamheter. ÄiCVS [Internet]. 11 mars 2022 [citerad 05 december 2022];2(1):29-41. Tillgänglig vid: https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/10