1.
Ekman E, Skoog E, Johansson J, Blomqvist K. Äldre personers upplevelse av värdighet i mötet med sjuksköterskan. En allmän litteraturstudie. ÄiCVS [Internet]. 23 februari 2023 [citerad 27 september 2023];3(1):5-20. Tillgänglig vid: https://aicvs.se/index.php/aicvs/article/view/11